• 064 143 3 335
 • Kontakt

  Kontaktirajte nasX

  POŠALJITE PORUKU

  Sending your message. Please wait...

  Thanks for sending your message! We'll get back to you shortly.

  There was a problem sending your message. Please try again.

  Please complete all the fields in the form before sending.

Pravila tenisa

DIMENZIJE TERENA

teren

Teren treba da bude pravougaonik dužine 23.77 m i širine 8.23 m. Kod dubl mečeva, širina terena iznosti 10,97 metara. Podeljen je na dva jednaka dela mrežom obešenom o sajlu ili metalni kabel koji treba da je prebačen preko ili zakačen za dva stuba na visini od 1.07 m. Mreža mora biti razapeta tako da celom svojom dužinom ispunjava prostor izmedju dva stuba i mora biti dovoljno gusta da ne dozvoli prolaz lopte kroz mrežu. Visina mreže u sredini je 91.4 cm gde je zategnuta i čvrsto pričvršćena za teren srednjom trakom. Traka treba da pokriva metalno uže ili kabel kao i vrh mreže. I traka i srednja traka treba da su kompletno bele boje.

•   Maksimalni prečnik kabla ili metalnog užeta može biti 0.8 cm

•   Maksimalna širina srednje trake može biti 5 cm

•   Dubina trake sa obe strane treba da je izmedju 5 i 6.35 cm

Za dubl mečeve, centar stubova treba da je 0.914 m izvan dubl terena na svakoj strani.

Za singl mečeve, ako se koristi mreža za singl, centar stubova treba da je 0.914 m izvan terena za singl na svakoj strani. Ako se koristi pak mreža za dubl, tada mreža treba da je obešena o dve letvice ( singl sticka ), na visini od 1.07 m, čije sredine treba da su 0.914 m izvan terena za singl na svakoj strani.

•  Stubovi za mrežu ne treba da budu širi od 15 cm u prečniku ili obimu

•  Letvice za singl ne treba da budu širi od 7.5 cm u prečniku ili obimu

•   Stubovi i letvice za singl ne smeju da budu viši od 2.5 cm iznad vrh kabla ili metalnog užeta

Linije koje ograničavaju krajeve i strane terena zovu se osnovne linije ( base lines ) i uzdužne linije (side lines).

Na udaljenosti od 6.40 m od mreže, sa svake strane mreže, izmedju uzdužnih linija, treba da su povučene dve linije. Ove linije se zovu servis linije. Površina sa svake strane mreže, izmedju servis linije i uzdužnih linija podeljena je na dva jednaka dela zvana servis polja, linijom zvanom srednja servis linija (central servis line).

Svaka osnovna linija presečena je u produžetku zamišljene centralne servis linije, linijom zvanom centralni znak ( centre mark ) dužine 10 cm, koji je povučena unutar igrališta, paralelno sa uzdužnim linijama.

•  Centralna servis linija i centralni znak treba da su širine 5 cm.

•   Ostale linije terana treba da su širine izmedju 2.5 i 5 cm, osim osnovne linije koja može biti širine do 10 cm.

Sva merenja se vrše od spoljašnjih ivica linija. Sve linije treba da su iste boje i jasnog kontrasta u odnosu na boju podloge.

Nikakvo reklamiranje nije dozvoljeno na terenu, mreži, trakama, letvicama i stubovima osim onog opisanog u dodatku Reklamiranje.

NAPOMENE:

U slučaju Davis cup-a, Fed cup-a i zvaničnih takmičenja Internacionalne Teniske Federacije (ITF) postoje odredjeni zahtevi u vezi prostora iza osnovne linije i sa strane. Minimalni prostor iza osnovne linije mora da iznosi 6,40 m i ne manje od 3.66 m sa strane.

U slučaju Davis cup-a ali samo svetske grupe ( World group ) i Fed cup-a, minimalni prostor iza osnovne linije mora da iznosi 8,23 m i ne manje od 4,57 m sa strane.

Na klupskom i rekreativnom nivou, prostor iza osnovne linije ne sme biti manji od 5,5 m i 3,05 m sa strane.

Stalni sastavni delovi terena

Stalni sastavni delovi terena uključuju zadnju i bočnu ogradu terena, gledaoce, gledalište i sedišta za gledaoce, sve ostale predmete oko i iznad terena, glavnog sudiju, linijske sudije, sudiju na mreži, i skupljače loptica ako su na svojim mestima.
U singl meču igranom sa dubl mrežom i letvicama za singl, deo mreže od letvica za singl i stubovi su takodje stalni sastavni deo terena i ne računaju se kao stub i deo mreže.

TENISKA LOPTICA

Lopte, koje su odobrene za igru od strane ITF-a, moraju odgovarati specifikaciji opisanoj u Dodatku 31-LOPTA.

Medjunarodna Teniska Federacija odredjuje da li neka lopta ili prototip odgovaraju standardima u Dodatku 31 i dali se mogu koristiti za igru. Testiranja lopti se mogu vršiti na inicijativu ITF-a ili na osnovu aplikacije kako pojedinaca tako i organizacija.

Organizatori turnira moraju unapred da objave sledeće:

•  Broj lopti u meču ( 2,3,4 ili 6 )

•   Da li će se lopte menjati ili ne u toku meča

U slučaju promena lopti u toku meča, ona može biti ili:

a) Nakon dogovorenog neparnog broja gemova, u kom slučaju, prva promena lopti treba da bude dva gema pre nego ostale promene do kraja meča. Ovo iz razloga što se zagrevanje računa kao dva odigrana gema. Tie-break se medjutim računa kao jedan odigran gem. Promena lopti nikada ne sme biti na početku tie-breaka. U ovom slučaju se promena lopti pomera i vrši se pre početka drugog gema sledećeg seta.

b) Na početku seta.

Ako se desi da lopta pukne u toku poena isti treba ponoviti.

Primer 1: Ako se na kraju poena ustanovi da je lopta meka, da li takav poen treba ponoviti?
Odluka: Ako je lopta meka a nije pukla, poen se ne ponavlja.

Lopta ima jednoliku spoljnu površinu bele ili žute boje sastavljenu od tekstilnih vlakana ( filca ). Spoj mora biti bez šavova.

Težina lopte ne sme biti manja od 56.0 g i ne veća od 59.4 g.

Postoji više tipova lopti. Svaki tip mora imati odskok lopte ne manji od 134.62 cm i ne veći od 147.32 cm kada se baci sa visine od 254.00 cm na ravnu, tvrdu podlogu npr. beton. Lopta tipa 1 ( brza lopta ) treba da ima prednju deformaciju veću od 0.495 cm a manju od 0.597cm i povratnu deformaciju ne veću od 0.673 cm i ne manju od 0.914 cm kada se optereti težinom od 8.165 kg. Lopta tipa 2 ( srednje brza ) i tipa 3 ( spora ) treba da ima prednju deformaciju veću od 0.559 cm a manju 1.080 cm kada se optereti težinom od 8.165 kg.

Za igru iznad 1219 m nadmorske visine koriste se dva dodatna tipa lopti:

a) Prvi tip je identičan lopti tipa 2 ( srednje brza ) kao što je objašnjeno gore, osim što odskok lopte mora biti veći od 121.92 cm a manji od 134.62 cm a unutrašnji pritisak lopte će biti veći od spoljašnjeg. Ovaj tip lopte je obično poznat kao lopta pod pritiskom.

b) Drugi tip lopte je identičan lopti tipa 2 ( srednje brza ) kao što je objašnjeno gore, osim što odskok odskok lopte mora biti veći od 134.62 cm a manji od 147.32 cm i imaće unutrašnji pritisak približno jednak spoljašnjem tako da će lopti biti potrebno 60 ili više dana da se prilagodi za takmičenje. Ovaj tip lopte je obično poznat kao lopta koja nije pod pritiskom.

c) Treći tip lopte je preporučljiv za igru na bilo kojoj podlozi iznad 1219 metara nadmorske visine. To je lopta tipa 3 ( spora ), kao što je objašnjeno gore.

Medjunarodna Teniska Federacija ITF ima isključivo pravo oko testiranja i izdavanja licence za korišćenje loptica u svrhe takmičenja.

Primer 1: Koji tip lopte treba koristiti na različitim podlogama?
Odluka: Tri različita tipa teniskih lopti su dozvoljena od strane ITF-a.

•  Lopta-tip 1 ( brza lopta ) je namenjena igri na sporim podlogama

•   Lopta-tip 2 (srednje brza) je namenjena igri na srednje/srednje-brzim podlogama

•   Lopta-tip 3 ( spora ) je namenjena igri na brzim podlogama

REKET

Žice reketa moraju biti ravne, i prikačene za ram reketa tako da je svaka druga žica medjusobno ukrštena. Reket mora biti ravnomerno našpanovan, naročito u sredini ne sme biti manje gust nego sa strane. Reket mora biti tako napravljen i našpanovan da njegova površina bude identična sa obe strane.

Na žicama ne smeju da se nalaze pričvršćeni predmeti osim onih koji služe sprečavanju njihovog pucanja i trošenja, pa po položaju i veličini odgovaraju svrsi.

Ram reketa ne sme preći 73.66 cm po ukupnoj dužini, uključujući i dršku. Ram reketa ne sme preći 31.75 cm po ukupnoj širini. Površina za udaranje loptice ne sme preći 39.37 cm po ukupnoj dužini i 29.21 cm po ukupnoj širini.

Ram, uključujući dršku, ne sme imati bilo koji zakačeni predmet i pomoćno sredstvo, osim onih koju umanjuju vibracije i rasporedjuju težinu na reketu. Bilo koji objekt i pomoćno sredstvo mora biti razumne dimenzije i na za to tačno odredjenom mestu na reketu.

Ram reketa uključujući dršku i žice treba da bude bez ikakvih pomagala koja mogu da promene oblik reketa ili da distribuiraju težinu reketa po uzdužnoj osi.

•  Da li na glavi reketa može biti više od jednog seta žica?
Odluka: Ne. Pravilo jasno naglašava set, a ne setove, ukrštenih žica.

•  Da li se set žica reketa smatra generalno istovetnim i ravnim ako su žice na više od jedne površine? Odluka: Ne.

•  Da li uredjaj za smanjivanje vibracija ( vibra-stop ) može da stoji na glavi reketa, i ako može, na kom delu?

•  U toku igre, igraču slučajno puknu žice na reketu. Da li on može da nastavi igru sa takvim žicama? Odluka: Da.

•  Da li baterija koja menja mogućnosti reketa može biti sastavni deo istog?
Odluka: Ne. Baterija je zabranjena jer je izvor energije. Svaka solarna ili slična baterija je takodje zabranjena.

REZULTAT U GEMU

a) Standardni gem

Standardno računanje poena u gemu, sa serverovim poenom uvek kao prvim, se vrši na sledeći način:

Bez poena-Ništa (Nula)
Prvi poen-15
Drugi poen-30
Treći poen-40
Četvrti poen-Gem, osim ako su oba igrača/tima osvojili po tri poena, kada je rezultat deuce-izjednačenje.

Nakon izjednačenja sledi advantage-prednost igrača koji osvoji sledeći poen. U slučaju da isti igrač/tim osvoji još jedan poen, taj igrač/tim osvaja gem. U slučaju da protivnik osvoji sledeći poen, rezultat je ponovo deuce-izjednačenje. Igrač/tim treba da osvoji dva poena uzastopce nakon izjednačenja da bi osvojio gem.

b) Tie-break gem

U toku tie-break gema, poeni se računaju numerički: nula, jedan, dva, tri…….Igrač koji prvi osvoji sedam poena osvaja tie brek gem i set, s tim što mora da ga osvoji sa razlikom od dva poena. Ako oba igrača osvoje po šest poena igraće se, sve dok jedan od igrača ne dostigne 2 poena razlike.

Igrač čiji je red da servira serviraće u prvom poenu. U drugom i trećem poenu servira njegov protivnik i tako naizmenično svaki igrač servira po dva poena dok se ne odluči pobednik gema tj. seta.

Igrač/tim koji je prvi servirao u tie-breaku će reternirati u prvom gemu sledećeg seta.

REZULTAT U SETU

Postoje različite metode brojanja u setu. Dve glavne metode su: Set na razliku i Tie-break set. Obe metode mogu biti korišćene pod uslovom da su objavljene pre početka turnira. Ako se koristi Tie-break set metod brojanja, tada takodje mora biti unapred odredjeno da li se odlučujući set igra kao Tie-break ili Set na razliku.

a) Set na razliku

Prvi igrač/tim koji osvoji šest gemova dobija set, ako postoji razlika od dva gema u odnosu na protivnika. Ako je potrebno, set se nastavlja dok jedan od dvojice igrača ne dostigne ovu razliku.

b)Tie-break set

Prvi igrač/tim koji osvoji šest gemova dobija set, ako postoji razlika od dva gema u odnosu na protivnika. U slučaju rezultata 6:6, igra se tie-break.

Dodatne dozvoljene alternativne metode brojanja se nalaze u Dodatku 31.

REZULTAT U MEČU

Meč se može igrati na 2 dobijena seta ( igrač/tim treba da osvoji 2 seta da bi dobili meč ) ili na 3 dobijena seta ( igrač/tim treba da osvoji 3 seta da bi dobio meč ).

Dodatne dozvoljene alternativne metode brojanja se nalaze u Dodatku 31.

 

IGRAČ GUBI POEN

Igrač gubi poen ako:

•  Server uzastopce servira dva pogrešna servisa

•  Ne uspe, pre nego što je lopta u igri pala na teren dva puta, da je vrati preko mreže u teren.

•  Vrati loptu u igru tako da udari u teren, stalni sastavni deo terena ili drugi predmet izvan linija terena.

•  Udari loptu pre nego što ona padne na zemlju ( iz voleja ) i ne uspe da je vrati u teren.

•  U izvodjenju udarca namerno “nosi” ili uhvati loptu na reket ili je namerno udari više od jednog puta.

•  On ili njegov reket ili bilo šta od njegove opreme dotakne mrežu, stubove, sajlu, letvice za singl, traku ili protivnikovo polje za vreme trajanja poena.

•  Odigra loptu iz voleja pre nego što ona predje mrežu.

•  Lopta u igri dotakne njega ili bilo šta od njegove opreme osim reketa.

•  Baci reket koji pogodi loptu.

•  Namerno promeni oblik reketa za vreme poena.

•  U dublu, obojica igrača udare lopticu.

Primer 1: Pri servisu, reket izleti iz serverove ruke i dotakne mrežu pre nego što je lopta pala u protivnikov teren. Da li igrač gubi poen?
Odluka: Igrač gubi poen zato što je reket dodirnuo mrežu pre nego što je lopta pala u protivnikovo polje.

Primer 2: Pri servisu, reket izleti iz serverove ruke i dotakne mrežu nakon što je lopta pala izvan servis polja protivnikovog terena. Da li je ovo servis greška ili igrač gubi poen?
Odluka: Ovo je servis greška zato što je lopta bila van igre kada je reket dotakao mrežu.

Primer 3: Igrači A i B igraju protiv igrača C i D. Igrač A servira igraču D, a igrač C dotakne mrežu pre nego što je lopta pala na zemlju. Tada je dosudjena servis greška zato što je lopta pala van servis polja. Da li igrači C i D gube poen?
Odluka: Igrači C i D gube poen zato što je igrač C dotakao mrežu dok je lopta bila u igri, pa je prema tome dosudjena servis greška suvišna.

Primer 4: Da li igrač može da preskoči u protivnikov deo terena dok je lopta u igri?
Odluka: Ne. Igrač gubi poen.

Primer 5: Igrač A odigra loptu uz mrežu tako da se ona vrati u teren igrača A. Igrač B, u nemogućnosti da odigra loptu, baca reket i pogadja loptu. I reket i lopta padaju na stranu igrača A koji odigrava loptu van terena igrača B. Da li igrač B dobija ili gubi poen?
Odluka: Igrač B gubi poen.

Primer 6: Igrača A, koji stoji van servis polja, pogodi servirana lopta pre nego što je pala na teren. Da li igrač A dobija ili gubi poen?
Odluka: Igrač A gubi poen, osim ako je servis bio nec.

Primer 7: Igrač stojeći van terena volejom odigra loptu ili je uhvati u ruku tražeći da mu se prizna poen jer bi lopta sigurno izašla van terena.
Odluka: Igrač gubi poen, osim ako je return bio dobar, kada se poen ponavlja.

Primer 8: Nakon odigranog poena igrač koji je izgubio poen nalazi protivnikov vibrastop na svom delu terena. Igrač zahteva da mu se dodeli poen?
Odluka: Odigrani poen se priznaje. Kako sudija nije primetio da je vibrastop pao u protivnikovo polje, on ne može suditi “invasion”. “Invasion” se može suditi samo dok je lopta u igri.

Primer 9: Igračev vibrastop dotakne mrežu ili padne u protivnikovo polje. Šta dosuditi?
Odluka: Igrač gubi poen ako je lopta bila u igri. Vibrastop se smatra sastavnim delom reketa.

Primer 10: Igrač u toku poena dotakne stopalom protivnikov teren. Da li igrač gubi poen?
Odluka: Da, igrač gubi poen zato što je nagazio na protivnikov deo terena ( Invasion ).

ALTERNATIVNE METODE BROJANJA

A) REZULTAT U GEMU:

No-Ad METOD BROJANJA

Ovaj se alternativni metod brojanja može koristiti.

No-Ad ( Bez prednosti ) gem se računa na sledeći način:

Bez poena-Ništa
Prvi poen-15
Drugi poen-30
Treći poen-40
Četvrti poen-Gem

Ako oba igrača/tima osvoje po tri poena, rezultat u gemu je Deuce ( Izjednačenje ) i tada se igra jedan odlučujući poen. Primaoc(i) biraju da li će reternirati sa leve ili desne polovine svoje strane. U dublu, igrači tima koji reternira ne mogu menjati svoje pozicije. Igrač/tim koji dobije odlučujući poen, dobija gem.

U miks dublu, igrač istog pola kao i server, mora reternirati odlučujući poen. Igrači tima koji reternira ne mogu menjati svoje pozicije.

B) REZULTAT U SETU:

1. KRATKI SETOVI

Prvi igrač/tim koji dobije četiri gema dobija taj Set, ali sa razlikom od

dva gema u odnosu na protivnika. U slučaju rezultata 4:4 igra se tie-break.

2. ODLUČUJUĆI MEČ TIE-BREAK ( 7 POENA )

U slučaju rezultata 1:1 ili 2:2 u setovima u meču na tri dobijena seta, igra se jedan tie-break gem. Ovaj tie-break zamenjuje odlučujući set.

Igrač koji prvi dobije sedam poena, dobija i meč, ali sa razlikom od dva poena u odnosu na protivnika.

3. ODLUČUJUĆI MEČ TIE-BREAK ( 10 POENA )

U slučaju rezultata 1:1 ili 2:2 u setovima u meču na tri dobijena seta, igra se jedan tie-break gem. Ovaj tie-break zamenjuje odlučujući set.

Igrač koji prvi dobije deset poena, dobija i meč, ali sa razlikom od dva poena u odnosu na protivnika.

Primedba: U slučaju da Odlučujući Meč-Tie Break zamenjuje Odlučujući set:Ostaje originalni redosled serviranja.

U dublu, redosled serviranja i reterniranja unutar tima može biti zamenjen, kao na početku svakog seta.Pre početka Odlučujućeg Meč Tie-breaka igrači imaju 120 sekundi za odmor (set break).Lopte se nikada ne menjaju pre početka istog.

SERVER I RISIVER ( NAPADAČ I BRANILAC)

Igrači/timovi treba da se nalaze na suprotnim stranama mreže. Server je igrač koji prvi udara lopticu u poenu. Branioc je ograč koji je spreman da vrati serviranu loptu.

Primer 1: Da li branioc sme da stoji van označenog terena ( linija ) dok reternira servis?

Odluka: Da. Branioc ima pravo da zauzme bilo koji položaj unutar ili izvan označenih granica terena, na svojoj polovini terena.

IZBOR STRANA I SERVISA

Izbor strane i izbor servera ili branioca u prvom gemu meča, se vrši pre početka zagrevanja. Igrač/tim koji dobije žreb može da bira sledeće:

•  Da bude server ili branioc u prvom gemu meča, u kom slučaju njegov protivnik/ci biraju stranu

•  Stranu terena, u kom slučaju njegov protivnik/ci bira da li će servirati ili reternirati

•  Da prepusti protivniku izbor

Primer 1: Da li igrači imaju pravo na novi izbor ako je zagrevanje prekinuto i igrači su napustili teren?
Odluka: Da. Žreb ostaje ali igrači mogu birati ponovo.

PROMENA STRANA

Igrači menjaju strane na kraju prvog, trećeg i svakog sledećeg neparnog broja gemova. Igrači takodje menjaju strane na kraju svakog seta osim ako je zbir gemova na kraju tog seta bio paran. U tom slučaju igrači menjaju strane nakon prvog gema sledećeg seta.

U toku tie-brek gema, igrači menjaju strane nakon 6 odigranih poena.

REDOSLED SERVIRANJA

Na kraju prvog standardnog gema reterner postaje server a server postaje reterner; i tako u svakom sledećem gemu meča.

U dublu, tim koji je na servisu u prvom gemu svakog seta treba da odredi igrača koji će servirati u tom gemu. Slično, pre no što počne drugi gem, njihovi protivnici će odlučiti koji će igrač servirati u tom gemu. Partner prvog servera će biti server u trećem gemu a partner drugog servera će biti server u četvrtom gemu. Ova rotacija važi do kraja seta.

REDOSLED RETERNA U DUBLU

Tim koji reternira servis u prvom gemu seta odlučuje koji partner reternira prvi servis u prvom gemu meča. Slično, pre početka drugog gema, njihovi protivnici treba da odluče koji partner će reternirati prvi servis u tom gemu. Igrač koji je bio primaočev partner u prvom poenu će biti primaoc u drugom poenu i ova rotacija traje tokom celog seta.

Nakon reternervog odigravanja loptice, obojica igrača tog tima mogu igrati poean.

Primer 1: Da li jedan igrač tima ima pravo da igra sam protiv protivničkog para?
Odluka: Ne.

Primer 2: Da li je u dublu dozvoljeno da serverov ili reternerov partner stoji tako da zaklanja pogled reternera?
Odluka: Da. serverov ili reternerov partner može stajati gde god želi na svojoj strani u/ili van terena.

SERVIS

Servis se izvodi na sledeći način. Neposredno pre početka servisa, server će sa obe noge stajati iza osnovne linije, izmedju zamišljenih linija centralnog znaka i uzdužnih linija. Server zatim baca loptu u bilo kom pravcu rukom i pre nego što ona padne na zemlju udara je reketom. Smatra se da je udarac izveden kada reket i lopta dodju u kontakt. Igrač koji se služi samo jednom rukom može reketom da baca loptu.

Primer 1: Može li server, u singlu, da stoji iza osnovne linije, izmedju uzdužnih linija za singl i uzdužnih linija za dubl ?
Odluka: Ne.

Primer 2: Može li server, prilikom bacanja lopte, da baci dve ili više lopti umesto jedne, a da pri tome ne izgubi servis ?
Odluka: Ne, mora se dosuditi ponavljanje, ali ako sudija postupak smatra namernim može da presudi prema Pravilu 26.

SERVIRANJE

Kada server servira u standardnom gemu, on treba da stoji na svojoj polovini terena, servirajući prvi servis sa desne polovine svoje strane terena.

U tie-break gemu servis se izvodi na isti način.

Servis se izvodi preko mreže u dijagonalno servis polje protivnika.

GREŠKA NOGU (FOOT-FAULT)

Server u toku izvodjenja servisa ne sme da:

•  Menja položaj hodanjem ili trčanjem. Ne smatra se da server menja položaj malim pomeranjem stopala

•  Dodirne ni jednim delom stopala osnovnu liniju ili teren

•  Dodirne ni jednim delom stopala prostor izvan zamišljenog produžetka uzdužnih linija

•  Dodirne ni jednim delom stopala zamišljeni produžetak centralnog znaka

Ako server prekrši ovo pravilo on je načinio foot-fault.

Primer 1: Da li server u singl meču ima pravo da za vreme izvodjenja servisa stoji iza osnovne linije u delu izmedju singl i dubl uzdužnih linija?
Odluka: Ne.

Primer 2: Da li server ima pravo držati jednu ili obe noge iznad zemlje?
Odluka: Da.

POGREŠAN SERVIS

•  Ako server prekrši bilo koje od pravila 16, 17, 18, ili

•  Ako promaši loptu, u pokušaju da je udari, ili

•  Ako odservirana lopta pogodi stalne sastavne delove terena ( osim mreže ili trake ) pre nego što padne na zemlju, ili

•  Ako odservirana lopta pogodi servera ili serverovog partnera ili bilo šta što server i njegov partner nose ili drže.

DRUGI SERVIS

Ako je prvi servis pogrešan, server, bez pauze, servira ponovo sa iste strane sa koje je izveo prvi servis, osim ako je servis izveden sa pogrešne strane.
Primer 1: Igrač servira sa pogrešne strane terena. Nakon izgubljenog poena on tvrdi da je načinjena greška jer je servirao u pogrešnu stranu.
Odluka: Poen ostaje kao što je odigran a sledeći servis biće izveden u pravu stranu, prema rezultatu.

Primer 2: Rezultat je 15:15 a server greškom servira sa leve strane terena. Dobija poen i zatim servira u dešnu stranu terena, pri čemu je servis pogrešan. Tada se ustanovi greška u položaju. Da li se serveru priznaje prethodni poen i sa koje strane terena treba izvesti sledeći servis?
Odluka: Prethodni poen se priznaje. Rezultat je 30:15 i server servira drugi servis u levu stranu.

Primer 3: Igrač servira drugi servis i sudija na mreži uzvikuje “nec”. Odmah za njim servis sudija uzvikuje “out”, a zatim se koriguje. Šta dosuditi?
Odluka: Drugi servis.

KADA SEVIRATI I RETERNIRATI

Server ne servira dok reterner nije spreman. Medjutim, reterner mora poštovati ritam servera i biti spreman za retern kada je server spreman za servis.

Igrač koji pokuša vratiti servis će se smatrati spremnim za igru. U slučaju da igrač nije bio spreman da vrati servis, što je i pokazao protivniku, taj servis se ne može računati kao pogrešan.

PONAVLJANJE ZA VREME SERVISA

Servis se ponavlja ako:

•  Odservirana lopta pogodi mrežu ili traku, a inače je dobra ili nakon što je dodirnula mrežu ili traku, dodirne reternera ili nešto od njegove opreme pre nego što padne na teren

•  Ako je servis izveden dok reterner nije bio spreman

U slučaju ponavljanja servisa, taj dotični servis se ne računa, a server će servirati ponovo, dok ponovljeni servis ne anulira prethodnu servis grešku.

Primer 1: Igraču, na protivnikov prvi servis, koji je bio pogrešan, pukne žica. Da li igrač ima pravo da zameni reket ?
Odluka: Da, igrač ima pravo da zameni reket, ali u tom slučaju serveru se dodeljuje prvi servis. Ukoliko igrač odluči da ne zameni reket onda server servira drugi servis.

PONAVLJANJE (LET)

U svim slučajevima gde je, prema pravilima, potrebno dosuditi ponavljanje ( Let ) ili ako je u pitanju ometanje sa strane, za to će postojati posebna objašnjenja:

a. Kada se dosudi ponavljanje samo u odnosu na servis, ponavlja se samo taj servis.

b. Kada se dosudi ponavljanje u bilo kom drugom slučaju, ponavlja se ceo poen.

Primer 1: Server je ometen iz nekog razloga koji nije obuhvaćen Pravilom 22. Da li treba ponoviti samo servis?
Odluka: Ne. Treba ponoviti ceo poen.

Primer 2: Lopta u igri pukne. Da li dosuditi ponavljanje?
Odluka: Da.

Primer 3: Za vreme poena, igrač A uhvati loptu i traži da se poen ponovi tvrdeći da je lopta meka i da nije za igru. Šta dosuditi?
Odluka: Igrač A gubi poen. Meka lopta nije razlog da se dosudi ponavljanje poena.

Primer 4: Igrač servira loptu koja pogadja nec i leti daleko od servis polja. Medjutim, reterner hvata loptu pre nego što je pala na teren. Šta dosuditi?
Odluka: Treba dosuditi “nec” i ponavljanje.

LOPTA U IGRI

Lopta je u igri od trenutka kada server lupi lopticu do trenutka završetka poena ( osim kada je bio aut ili ponavljanje ).

LOPTA DODIRUJE LINIJU

Lopta koja padne na liniju je dobra lopta jer je linija sastavni deo terena.

LOPTA DODIRUJE STALNE SASTAVNE DELOVE TERENA

Ako lopta u igri dotakne stalne sastavne delove terena nakon što je udarila u teren , igrač koji ju je udario dobija poen; ako dotakne pre nego što udari o teren njegov protivnik dobija poen.

Primer 1: Vraćena lopta udara sudiju, njegovu stolicu ili postolje. Igrač tvrdi da bi lopta pala u teren.
Odluka: Igrač gubi poen.

Primer 2: Igrač servira loptu koja dodirne mrežu izmedju letvice za singl i stuba za dubl, odbije se i udje u servis polje. Šta dosuditi?
Odluka: Servis greška.

DOBAR RETERN

Retern je dobar:

•  Ako lopta dotakne mrežu, stubove, letvice za singl, sajlu ili traku pod uslovom da predje preko bilo kojeg od njih i padne u teren; osim opisanog u Pravili 2 i 24d.

•  Ako lopta, servirana ili vraćena, padne u teren pa odskoči ili je vetar vrati nazad preko mreže, a igrač čiji je red da je udari se nagne preko mreže i odigra loptu u teren, pod uslovom da nije prekršio Pravilo 24.

•  Ako je lopta vraćena pored stuba, letvice za singl, bilo ispod ili iznad nivoa vrha mreže, čak i ako dodirne jedno od njih, pod uslovom da padne u teren; osim opisanog u Pravili 2 i 24d.

•  Ako je lopta vraćena ispod nivoa mreže a izmedju letvica i stuba mreže, ne dodirujući niti jedno od navedenih, pod uslovom da je vraćena u teren.

•  Ako igračev reket predje preko mreže nakon što je vratio loptu, pod uslovom da lopta predje mrežu pre nego što je bila odigrana i da je vraćena u teren.

•  Ako igrač uspe da vrati loptu, serviranu ili iz igre, koja je pogodila loptu koja je ležala u terenu.


Primedba:
Ako se u singl meču, na terenu za dubl, teren opremi letvicama za singl, onda će stubovi za dubl kao i delovi mreže izmedju letvica za singl i stubova biti sve vreme stalni sastavni delovi terena i neće se smatrati stubovima ili delovima mreže za singl.

Retern koji prodje ispod sajle mreže, izmedju letvice za singl i stuba za dubl, a da pri tome ne dodirne sajlu, mrežu ili stub i padne u teren je dobar retern.

Primer 1: Lopta, koja izlazi van terena, udari u stub za dubl ili u letvicu za singl i padne u protivnikov teren. Da li je udarac ispravan?
Odluka: Ako je servis: ne. Ako nije servis: da.

Primer 2: Da li je retern ispravan ako igrač drži reket naopačke, za glavu reketa, sa obe ruke?
Odluka: Da.

Primer 3: Servis, ili lopta u igri pogodi loptu koja leži u terenu. Da li je u tom trenutku poen dobijen ili izgubljen?
Odluka: Ne. Igra se nastavlja. Ako sudija nije siguran da je odigrana prava lopta treba dosuditi ponavljanje poena.

Primer 4: Može li igrač zahtevati od protivnika da ukloni loptu ili lopte koje leže na njegovoj polovini terena?
Odluka: Može, ali ne dok je lopta u igri.

Primer 5: Igrač trči na kratku loptu, odigrava je u protivnikov teren a zatim dodirne mrežu izmedju letvice za singl i stuba za dubl. Šta dosuditi?
Odluka: Igra se nastavlja. Deo mreže izmedju letvice za singl i stuba za dubl se smatra stalnim sastavnim delom terena.

Primer 6: Igrač vraća loptu koja udari u letvicu za singl a zatim udje u protivnikov teren. Šta dosuditi?
Odluka: Dobar retern. U ovom slučaju letvica za singl je sastavni deo terena.

KONTINUIRANA IGRA

Igra će biti kontinuirana od prvog servisa do završetka meča u skladu sa sledećim odredbama:

Maksimalno 20 sekundi je dozvoljeno izmedju dva poena. Pri promeni strana najviše 90 sekundi će proteći od trenutka kada lopta izadje iz igre u zadnjem gemu pa do trenutka kada je lopta udarena u prvom poenu sledećeg gema.

Medjutim, posle prvog gema svakog seta kao i u tie-breaku, igra će biti kontinuirana i igrači će menjati strane bez odmora.

Po završetku svakog seta primenjivaće se set pauza, ( set break ) od maksimalno 120 sekundi. Vreme se meri od momenta završetka poslednjeg poena u setu do trenutka prvog udarca u sledećem setu.

Organizatori profesionalnih turnira mogu tražiti odobrenje od ITF da produže dozvoljeno vreme od 90 sekundi na promeni strana ili 120 sekundi za set brejk.

Igra se ne sme prekidati, zadržavati ili ometati sa namerom da se igraču omogući da povrati snagu.

Medjutim, u slučaju povrede koja se može sanirati, sudija će dozvoliti jedan trominutni prekid igre radi saniranja te povrede.

 • Ako se, zbog okolnosti koje su izvan uticaja igrača, njegova odeća, obuća ili oprema ( izuzimajući reket ) poremeti tako da nije moguće ili nije poželjno u njoj igrati, sudija može da prekine igru dok se poremećaj ne ispravi.
 • Organizator ima pravo da dozvoli igračima odmor ne duži od 10 minuta, ako je to najavljeno unapred. Pauza od 10 minuta može biti nakon 2. seta u meču koji se igra na dva dobijena seta ili nakon 3. seta u meču koji se igra na tri dobijena seta.
 • Dozvoljeno vreme za zagrevanje je 5 minuta osim ako drugačije ne odluči Organizator turnira.

Primer 1: Kada se igrač kažnjava za prekoračenje trominutnog saniranja povrede?
Odluka: Kada sudija objavi “vreme” igrač je dužan da u roku od 30 sekundi uputi prvu loptu. Svako kašnjenje posle ovog vremena biće kažnjavano u skladu sa sistemom kaznenih mera.

Primer 2: Može li igrač da zatraži dodatno vreme pri promeni strana kako bi zamenio patike i/ili čarape?
Odluka: Da. Igraču treba dozvoliti dodatno vreme, bilo koje razumno vreme, koliko mu je potrebno da promeni patike i/ili čarape. Igraču ne treba dozvoliti da napusti teren. Igrač ima pravo na jednu zamenu patika i/ili čarapa u toku meča

OMETANJE (HINDRANCE)

U slučaju da je igrač ometan u izvodjenju udarca namernim gestom protivnika, igrač osvaja taj poen.

U slučaju da je igrač pak ometen nenamernim gestom protivnika ili nečim van njegove kontrole, osim stalnih sastavnih delova terena, mora se dosuditi ponavljanje poena.

Primer 1: Gledalac se nadje na putu igraču koji ne uspe da vrati loptu. Može li igrač da zahteva ponavljanje?
Odluka: Može, ako je po mišljenju sudije igrač bio ometen okolnostima van njegovog uticaja.

Primer 2: Igrač je ometan kao u slučaju 1 i sudija dosudjuje ponavljanje. Server je prethodno servirao prvu servis grešku. Da li ima pravo na prvi servis ili samo na drugi?
Odluka: Server ima pravo na prvi servis. Pošto je lopta u igri mora se ponoviti ceo poen.

Primer 3: Da li može igrač da traži ponavljanje poena, jer je mislio da mu je protivnik ometan pa s toga nije očekivao da će lopta biti vraćena.?
Odluka: Ne.

Primer 4: Da li se igra nastavlja ako lopta u igri pogodi loptu u vazduhu?
Odluka: Treba dosuditi ponavljanje osim ako se lopta u vazduhu našla krivicom jednog od igrača.

Primer 5: Ako glavni sudija ili linijski sudija uzvikne “fault” ili ”out” a onda se koriguje, koja od presuda će važiti?
Odluka: Treba dosuditi ponavljanje osim ako, po mišljenju sudije, nijedan igrač nije ometan u igri te će u tom slučaju važiti prvobitna presuda.

Primer 6: Ako se prva servirana lopta, koja je bila greška, odbije i omete reternera za vreme primanja drugog servisa, može li reterner zahtevati ponavljanje?
Odluka: Da. Ali ako je imao priliku da ukloni loptu sa terena, a nije to iz nemara uradio onda ne može.

Primer 7: Da li je udarac pravilan ako lopta u igri dotakne predmet koji stoji ili se kreće po igralištu?
Odluka: Udarac je pravilan osim ako se predmet našao na terenu nakon što je počeo poen, pa se mora dosuditi ponavljanje. Ako lopta u igri udari u predmet koji se kreće po ili iznad terena mora se dosuditi ponavljanje.

Primer 8: Posle prve servis greške na teren ulazi lopta sa drugog terena. Šta dosuditi?
Odluka: Ako je server započeo pokret za drugi servis onda se dosudjuje prvi servis.

Primer 9: Posle prve servis greške letvica za singl padne na teren.
Odluka: Sudija će dodeliti prvi servis osim ako je, po mišljenju sudije, vraćanje letvice za singl na mesto trajalo tako kratko da nije moglo da omete ritam servera u izvodjenju drugog servisa.

ISPRAVLJANJE GREŠAKA

Kao princip, kada se desi greška vezana za Pravila Tenisa, svi poeni do tada odigrani ostaju. Otkrivena greška se ispravlja na sledeće načine:

•  Za vreme standardnog gema ili tie-break gema, ako igrač servira sa pogrešne polovine terena, grešku treba ispraviti odmah po otkrivanju i tada igrač servira sa pravilne strane terena prema datom rezultatu. Pogrešan servis pre otkrivene greške ostaje.

•  Za vreme standardnog gema ili tie-break gema ako se igrači nalaze na pogrešnim stranama terena, grešku treba ispraviti odmah po otkrivanju i tada igrač servira sa pravilne strane terena prema datom rezultatu.

•  Ako igrač servira van redosleda za vreme standardnog gema, igrač koji je trebao da servira preuzima servis odmah po otkrivanju grešk. U slučaju da se gem završi pre no što je greška otkrivena, pogrešan redosled serviranja ostaje.

Pogrešan servis koji je servirao protivnik/ci pre no što je greška ustanovljena se ne računa. U dublu, ako partneri jednog tima serviraju van redosleda, tada pogrešan servis serviran pre no što se greška desila ostaje.

•  Ako igrač servira van redosleda za vreme tie-break gema a greška se otkrije nakon parnog broja odigranih poena, greška se ispravlja odmah. Ako se greška pak otkrije nakon neparnog broja odigranih poena, pogrešan redosled servisa ostaje. Pogrešan servis protivnika pre otkrivanja greške se ne računa. U dublu, ako partneri jednog tima serviraju van redosleda, pogrešan servis pre no što se greška otkrila ostaje.

•  Za vreme standardnog gema ili tie-break gema u dublu, ako postoji greška u redosledu reterniranja, greška ostaje do kraja gema u kome je otkrivena. Ona se ispravlja u sledećem gemu tog seta u kome je taj par, par koji reternira.

•  Ako se u meču koji se igra na razliku, pri rezultatu 6:6, počne greškom igrati tie-break, odigrao samo jedan poen, greška se ispravlja odmah. U protivnom se set nastavlja kao tie-break gem.

•  Ako se u meču koji se igra sa tie-break gemom pri rezultatu 6:6 set nastavi na razliku, odigrao samo jedan poen, greška se ispravlja odmah. U protivnom se set nastavlja na razliku dok rezultat ne bude 8:8 ili viši paran broj gemova, kada se igra tie-break gem.

•  Ako se dogovorilo da odlučujući set bude igran kao odlučujući meč tie-break a isti se počeo igrati na razliku ili kao tie-break gem, greška se ispravlja odmah samo pod uslovom da je odigran jedan poen tog seta. U protivnom će se set nastaviti dok jedan od igrača/timova ne osvoji ili 3 gema ( i stoga i set ) ili rezultat bude 2:2, u kom slučaju se igra odlučujući meč-tie break. Ako je greška pak otkrivena nakon što je peti gem počeo, set se nastavlja kao tie-break set.

•  Ako se lopte ne promene nakon odredjenog broja gemova, iste se ubacuju u igru kada igrač/tim koji je trebao da servira sa novim loptama ponovo dodje na red da servira. Broj gemova izmedju promena lopti ostaje ne promenjen. Lopte se nikada ne menjaju u toku gema ili tie-break gema.

DAVANJE SAVETA (COACHING)

Pod davanjem saveta se podrazumeva vizuelna ili glasna komunikacija, instrukcija ili savetovanje igrača bilo koje vrste.

Za vreme meča u ekipnom takmičenju, igrač može da prima savete od kapitena koji sedi na terenu, samo na promeni strana na kraju gema, ali ne pri promeni strana za vreme “tie-break”gema.

U svim ostalim mečevima davanje saveta nije dozvoljeno.

Primer 1: Da li igrač ima pravo da prima savete date diskretnim signalima?
Odluka: Sudija mora reagovati čim vidi da igrač prima savete bilo da je to činjeno rečima ili signalima.

Primer 2: Da li igrač može da prima savete za vreme prekida igre?
Odluka: Da. U situacijama kada igrač nije na terenu nema ograničenja u davanju saveta.

ULOGA SLUŽBENIH LICA

Vrhovni sudija je krajnji autoritet po svim pitanjima teniskih pravila i njegova odluka je konačna.

U mečevima gde je odredjen glavni sudija ( Chair umpire ), njegova odluka u vezi svih teniskih činjenica će biti konačna.

Igrači imaju pravo pozvati vrhovnog sudiju na teren ako se ne slažu sa odlukom glavnog sudije po pitanju tumačenja pravila tenisa.

U mečevima gde su odredjeni pomoćnici glavnog sudije ( linijske sudije, sudija na mreži, foot-fault sudije ) njihova odluka će biti konačna po pitanju činjenica osim u slučaju, ako je po mišljenju glavnog sudije, učinjena očigledna greška on ima pravo izmene odluke pomoćnika ili da odredi ponavljanje poena.

Kada linijski sudija nije u mogućnosti da presudi on će momentalno obavestiti glavnog sudiju koji će doneti odluku. Kada glavni sudija nije u mogućnosti da donese odluku po pitanju činjenica on će dosuditi ponavljanje.

Na Davis Cup mečevima ili drugim timskim takmićenjima gde je vrhovni sudija na terenu, bilo koja odluka može biti promenjena od strane vrhovnog sudije, koji može da naredi glavnom sudiji da dosudi ponavljanje poena.

Vrhovni sudija može, po svom mišljenju, da odloži meč zbog mraka, vremenskih uslova ili stanja terena. U slučaju odlaganja, postignuti rezultati i raspored na terenima će ostati nepromenjeni. U slučaju slabe vidljivosti igra se prekida na kraju seta ili nakon parnog broja odigranih gemova u tom setu.

Glavni sudija ili vrhovni sudija donose odluke u vezi prekidanja igre kao i u vezi savetovanja igrača, a sve to u skladu sa Pravilima Ponašanja ITF-a.

Primer 1: Glavni sudija dosudi prvi servis posle overula, ali risiver tvrdi da je trebalo dosuditi drugi servis jer je server već servirao pogrešan servis. Da li treba zvati vrhovnog sudiju na teren da donese odluku?
Odluka: Da, glavni sudija donosi prvu odluku vezanu za pitanja pravila tenisa ( tj. pitanje primene odredjenih činjenica ). U slučaju da se igrač žali, vrhovni sudija će biti pozvan na teren da donese konačnu odluku.

Primer 2: Lopta je dosudjena kao “out” a igrač tvrdi da je lopta bila dobra. Da li vrhovni sudija može da presudi?
Odluka: Ne. Ovo je pitanje činjenica, nešto što se stvarno dogodilo na terenu, pa je odluka glavnog sudije konačna.

Primer 3: Može li glavni sudija da promeni odluku linijskog sudije na kraju poena, ako je po njegovom misljenju u toku poena učinjena greška?
Odluka: Ne. Glavni sudija može da promeni odluku linijskog sudije samo ako to uradi odmah nakon što je greška učinjena.

Primer 4: Linijski sudija dosudi loptu kao “out”. Glavni sudija nije najjasnije video loptu iako misli da je lopta dobra. Može li on promeniti odluku linijskog sudije?
Odluka: Ne. Glavni sudija može promeniti odluku linijskog sudije samo ako smatra da je odluka pogrešna van svake sumnje. On može promeniti odluku linijskog sudije u “out” samo ako je video prostor izmedju lopte i linije; i može promeniti odluku linijskog sudije u dobru samo ako je video da lopta pada na liniju.

Primer 5: Može li linijski sudija da promeni odluku nakon što je glavni sudija objavio rezultat?
Odluka: Da. Ako linijski sudija shvati da je napravio grešku može ispraviti svoju odluku pod uslovom da to učini odmah.

Primer 6: Igrač tvrdi da je njegov retern bio dobar nakon što je linijski sudija dosudio “out”. Može li glavni sudija da promeni odluku linijskog sudije?
Odluka: Ne. Sudija ne sme promeniti odluku kao rezultat protesta igrača.

Primer 7: Linijski sudija dosudi loptu “out”. Glavni sudija zahteva od linijskiog sudije da pokaže trag. Linijski sudija nije u mogućnosti da locira trag kao ni glavni sudija. Šta dosuditi?
Odluka: Ostaje prvobitna odluka “out”.

Primer 8: Linijski sudija dosudi loptu “out”. Glavni sudija nije bio u mogućnosti da jasno vidi gde je lopta pala, ali je mislio da je lopta bila dobra. Može li glavni sudija u ovom slučaju da ispravi linijskog sudiju?
Odluka: Ne. Glavni sudija može da koriguje linijskog sudiju samo ako je ovaj napravio jasnu grešku.

Primer 9: Ako glavni ili linijski sudija dosudi loptu “out” i nakon toga istu ispra-vi u dobru, koja je krajnja odluka?
Odluka: Glavni sudija mora odlučiti da li je originalna odluka “out” omela igrače u igri. Ako je to bio slučaj, tada se poen ponavlja. Ako to nije bilo ometanje, ig-rač koji je osvojio poen dobija isti.

Primer 10: Vetar vrati lopticu preko mreže i igrač nagnuvši se da lupi lopticu bude ometen od strane svog protivnika. Koja je naša odluka?
Odluka: Glavni sudija odlučuje da li je ometanje bilo ne namerno ili namerno i shodno tome ponovi poen ili dosudi poen ometenom igraču.

REKLAMIRANJE

Reklama se može nalaziti na mreži ako je smeštena 0.914 cm unutra od centra stubova. Reklama mora biti sačinjena od materijala koji ne ometa vidokrug igrača i ne remeti igru.

Reklamiranje, drugi znaci kao i drugi materijali smešteni oko tereana ( iza i sa strane igrača ), su takodje dozvoljeni samo ako ne remete vidokrug igrača i ne remete igru.

Reklamiranje, drugi znaci kao i drugi materijali smešteni na površini terena van granica istog, su dozvoljeni ako ne remete vidokrug igrača i ne remete igru.

Niti jedna reklama, znak ili bilo koji materijal smešten kao što je gore navedeno, ne sme biti bele, žute ili bilo koje druge svetle boje.

Reklamiranje, drugi znaci kao i drugi materijali ne smeju biti smešteni unutar linija koje ograničavaju teren.

Nova pravila od 2018. godine:www.wtatennis.com/news/new-grand-slam-rules-be-introduced-2018-19

Broj žiro računa Kluba: 150-1858976-31 Direktna Banka a.d. Kragujevac
© TK PETAR MIŠIĆ 2010-2020.
Follow by Email
YouTube